در سالروز فاجعه هفتم تیر، جمعی از اعضای خانه کارگر با سخنرانی علیرضا محجوب یاد و خاطره شهید بهشتی و یاران با وفایش را در مزار این شهدای گرانقدر گرامی داشتند.

 

کد خبر: 932141