شیوع ویروس کرونا در ایران بیشتر مناطق کشور قرنطینه شد وفعالیت بسیاری از مشاغل ممنوع گشت. اما با گذشت کمتر ازیک ماه مردم  با شرط رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی آرام آرام به روال طبیعی زندگی خود بازگشتند و فعالیت های اجتماعی خود را از سر گرفتنداما این روزها بیشتر به نظر می رسد شهروندان به جای تلاش برای بهبود اوضاع و عدم شیوع بیماری کرونا، زندگی با کرونا را انتخاب کرده اند. این در حالیست که آمار فوت شدگان بر اثر ویروس کرونا در برخی از شهرها ازجمله تهران زنگ خطری را به صدا در آورده که گویا گوش اکثر مردم، شنوای آن نیست.

کد خبر: 931903