مراسم آغاز به کار  مجدد خدمات تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان شهید دکتر بهشتی شیراز و پایان عملیات این بیمارستان در چرخه خدمات کرونا؛ با حضور مدیرکل درمان تامین اجتماعی استان و دبیر اجرایی تشکیلات خانه کارگر و جمعی از کادر درمان برگزار شد

 

کد خبر: 916487