اجتماع بزرگ علما، طلاب و روحانیون شیراز به منظور همبستگی با جبهه مقاومت و پاسداشت مقام شهادت و نماد مقاومت، سرداران شهید حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس

 

کد خبر: 855256