دومین دوره رقابتهای چوگان جام وحدت (بانوان) با حضور چهار تیم چوگان قصر فیروزه، شهدا، نوروزآباد و شمیرانات در محل مانژ اسبدوانی ورزشگاه شهدا برگزار شد. در اولین مسابقه تیم قصر فیروزه توانست با پیروزی به مرحله بعدی صعود کند.

کد خبر: 854452