مسعود سلیمانی پژوهشگر حوزه سلول‌های بنیادی و دانشیار دانشگاه تربیت مدرس که پانزدهم مهر ماه سال گذشته در قالب یک فرصت مطالعاتی عازم کشور آمریکا شد، اما پیش از ورود به خاک کشور آمریکا به علت نامعلومی از سوی پلیس FBI دستگیر و زندانی شد. سلیمانی شانزدهم آذر ماه ۹۸ آزاد شد و به کشور بازگشت. مراسم استقبال از مسعود سلیمانی بعدازظهر یکشنبه در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.

 

کد خبر: 847050