شب ژان کلود کریر با حضور فیلیپ تیبو سفیر فرانسه، شهرام ناظری و نهال تجدد و جمعی از هنرمندان در مرکز فرهنگی رایزن برگزار شد.

 

کد خبر: 831597