فرهنگسرای امید در ادامه برنامه های ویژه تابستانی خود وبا شعار " زندگی سالم ، تغذیه سالم" و در راستای حمایت از تولیدات داخلی و ترویج غذای سالم جشنواره و مسابقه بزرگ طبخ غذاهای ایرانی و فرنگی با قارچ را با همراهی انجمن صنفی پرورش دهندگان قارچ خوراکی ایران برگزار نمود.

کد خبر: 804166