در این روزها که توان مالی مردم رو به کاهش و دمای هوا رو به افزایش است، مردم حاشیه شهر تهران فارغ از تمام مشکلات؛ آخر هفته خود را با آب‌تنی در کانال آب می گذرانند. پایین آمدن درآمد ها و قیمت بالای بلیط استخر کافی است که این هم وطنان آب تنی در این آب زلال با جریانی به ظاهر آرام را به عنوان تنها راه حل جلوی پایشان ببینند و بی تفاوت به خطرات آن سلامت و جان خود را به خطر بیاندازند.

کد خبر: 788155