مراسم رونمایی از نقشه راه عملیاتی بهبود محیط کسب و کار و صدور یکپارچه کلیه مجوزهای صنفی از درگاه ملی مجوزهای کشور، بعدازظهر امروز یکشنبه 9 تیرماه در وزارت اقتصاد و دارایی برگزار شد.

 

کد خبر: 779518