مراسم افتتاح نخستین موزه پمپ بنزین تهران روز شنبه باحضور پیروز حناچی شهردار تهران در محل پمپ بنزین دروازه دولت برگزار شد.جایگاه سوخت شماره 6 یا همان پمپ بنزین دروازه دولت در سال 1319 راه اندازی شده و سومین پمپ بنزین تهران بوده است.

 

کد خبر: 776610