استان گیلان با توجه به سه عامل فراوانی آب و خاک مستعد و تنوع آب و هوایی حدودا 400 هزار هکتار زمین کشاورزی دارد که حدود 230 هزار هکتار یعنی 60 درصد از آن به کشت برنج اختصاص دارد که سالانه بطور متوسط بیش از 700 هزار تن برنج سفید تولید میکند که این رقم معادل 37 درصد تولید برنج کشور است.

کد خبر: 761626