مراسم شانزدهمین جشن بازیگر به میزبانی خانه تئاتر ایران،بعد از ظهر شنبه چهاردهم اردیبهشت ماه در مجموعه تئاتر شهر برگزار شد.

کد خبر: 758978