روستای تخته با جمعیتی کمتر از هزار نفر در جنوب شرقی شهر سنندج در فاصله ۶۰ کیلومتری این شهر واقع شده است.  کار اغلب مردم، کشاورزی و دامداری است . به گفته ساکنین روستا قدمت این روستا به ۸۰۰ سال پیش می رسد. به گفته شورای اسلامی و معتمدان محل، در گذشته به واسطه وجود شخصی مذهبی به نام شیخ مصطفی تخته این روستا محل کسب علم بوده و به همین علت این منطقه به عنوان تخت یا پایتخت علم شهرت یافته است.

کد خبر: 743070