دود، آتش و گرمایی که تا بن استخوان می نشیند... کارگران میزبان دشواری‌هایی می‌شوند که شاید حتی گمانش هم برای ما سخت باشد. زندگی آنها لبریز از درد شده است؛ دردی که شانه‌های بودنشان را خم کرده است. ای کاش پایان این همه دشواری، شرمندگی معیشتی نباشد؛ ای کاش...

 

 

کد خبر: 741850