برمن یکی از شهرهای برجسته آلمان است. این شهر بجز اینکه شهری دانشگاهی محسوب می‌شود یکی از مراکز اصلی آی‌تی آلمان است و بخش وسیعی از شهر به این امر اختصاص یافته است و از سوی دیگر شهری قدیمی با بافت شهری بسیار زیباست در کنار طبیعتی شگفت انگیز و داشتن بزرگترین بوستان گل دنیا.

کد خبر: 741770