نخستین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان پرونده تعاونی‌های البرز ایرانیان و ولیعصر، صبح امروز چهارشنبه 22 اسفندماه در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به صورت علنی و به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزارشد. امیر حسین آزاد فرزند علی محمد، حسن قریانی فرزند حسین، محمد بهرامی حسن آباد فرزند محمد، احسان حیدری فرزند علی اکبر چهار متهم این پرونده هستند.

 

کد خبر: 739817