جشنواره نوروزی با عنوان (سین هشتم) با حضور سفرای کشور های خارجی وشخصیت های فرهنگی در مجموعه فرهنگی کاخ نیاوران برگزار شد.

 

کد خبر: 739578