قزوین-ایلنا- محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی روز پنجشنبه در جریان سفر یک روزه به قزوین، ضمن بازید از طرح های دامداری و کشاورزی، در مراسم بهره برداری از چند طرح نیز شرکت کرد. استاندار قزوین و نمایندگان مردم در مجلس نیز در این مراسم حضور داشتند.

کد خبر: 722579