دیدار محمدجواد ظریف با دریا اورس (سفیر جدید ترکیه) و ایوو فریسن (کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در تهران)، ظهر امروز چهارشنبه (3 بهمن ماه) در ساختمان وزارت امور خارجه برگزار شد.

کد خبر: 719140