با دستور مقام قضایی چهره بدون پوشش متهم که تعدادی کودک و چند زن را مورد آزار و اذیت قرار داده، منتشر می‌شود.این مرد شیطان‌صفت به نام امیر با ورود به منازلی که کودک یا زن، در آن تنها بود، وارد می‌شد و پس از سرقت وسایل منزل، با بستن دست و پا، آنها را مورد اذیت و آزار قرار می‌داد.وی بیش از ۱۵ نوبت به اتهام ارتکاب جرایم مختلف مانند سرقت، مزاحمت برای نوامیس، شرب خمر، اخلال در نظم و آسایش عمومی، تهدید و فحاشی ، آزار و اذیت، دستگیر و روانه زندان شده است.

کد خبر: 712451