سه شنبه ۴ دی ماه برج میلاد تهران میزبان گروه  بمرانی شد. در این اجرا قطعاتی از آلبوم های محبوب گذشتن و رفتن پیوسته، مخرج مشترک و... برای هواداران نواخته شد. همخوانی مردم در کل قطعات با بهزاد عمرانی خواننده این گروه جذابیت کنسرت را دو چندان کرده بود. این برنامه به همت موسسه فرهنگی هنری آوای هنر در دو سانس روی صحنه رفت.

کد خبر: 707649