نمایش شغال به تهیه کنندگی پوران درخشنده و با کارگردانی و بازی سجاد قاطعی در تماشاخانه دیوار چهارم به روی صحنه رفت.

کد خبر: 686382