پویش جهادی مهر باران صبح روز پنجنشنبه با هدف محرومیت زدایی تحصیلی و فرهنگی دانش  آموزان به همت بسیج کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در کرج شروع به کار کرد.

کد خبر: 673111