سید محمد فواد ابراهیمی مدرس بازنشسته ریاضیات و پژوهشگر حوزه نجوم و ستاره شناسی زندگی می‌کند که همه عمر خود را صرف مطالعه و‌ ترویج علم برای اعتلای جامعه کرده و در حریم خانواده خود موزه شخصی ارزشمندی برپا کرده است.راه‌اندازی نخستین موزه شخصی کردستان رهاورد سال‌ها تلاش این مدرس بازنشسته سنندجی است که با ذوق و علاقه توصیف ناپذیری به جمع‌آوری اشیایی پرداخته است که گذر سال‌ها، خدشه ای به ارزش آنها وارد نکرده است.

کد خبر: 388320