دومین روز سمینار تخصصی کودکان کار توسط جمعیت امام علی(ع) در دانشگاه تهران برگزار شد. زهرا رحیمی، مدیر عامل جمعیت امام علی(ع)، سید علی کاظمی، رئیس اداره کل فنی قوه قضائیه و سید حسن موسوی چلک، مدیر کل دفتر توسعه مشارکت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر از سخنرانان این روز سمینار بودند. تعریف معضل کودک کار، بررسی قوانین مرتبط با حوزه کار کودک و روش های حمایت از کودکان کار و پیشگیری از معضلات پیش روی آنان از اهداف این سمینار است.

کد خبر: 148278