روز دوم بررسی وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم، امروز دوشنبه اول شهریور ماه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد.در نوبت عصر نمایندگان مخالف و موافق نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با وزرای پیشنهادی بهداشت و تعاون،کار و رفاه اجتماعی بیان کردند و در ادامه وزرای پیشنهادی نیز برنامه های خود را بیان کردند.

 

کد خبر: 1121320