روز دوم بررسی وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم، امروز یکشنبه سی و یکم مردادماه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف برگزار شد.در نوبت عصر نمایندگان مخالف و موافق نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با وزاری پیشنهادی اقتصاد و امور خارجه بیان کردند و در ادامه وزرای پیشنهادی نیز برنامه های خود را بیان کردند.

 

کد خبر: 1120888