صبح امروز، واکسیناسیون رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در سامانه جانبازان و معلولین اتوبوسرانی تهران آغاز شد. به گفته محمود ترفع، مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی، راننده های  اتوبوس، طی بازه 20 روزه واکسینه خواهند شد. گفتنی است واکسیناسیون رانندگان با واکسن سینوفارم چینی انجام می‌شود.

کد خبر: 1110255