در زمان باقیمانده به انتخابات ریاست جمهوری 1400، طرح تواصی در تهران محله به محله جهت خنثی کردن توطئه‌های دشمنان و ایجاد شور و نشاط انتخاباتی بین آحاد مردم اجرا می شود. در این طرح مردم نظرات خود را در مورد عملکرد دولت حاضر و توقعات خود را از دولت آتی بیان کرده و در مورد انتخابات پیش رو بحث می کنند. عاملان این طرح با تحلیل مسایل سیاسی،اجتماعی و اقتصادی و صحبت با مردم، در جهت  ترغیب و تشویق اهالی آن محله برای مشارکت در این انتخابات تلاش می کنند. این گزارش اجرای طرح تواصی در بازار بزرگ تهران را نشان می دهد.

 

کد خبر: 1087974