نشست گزارش کار از مراحل پیشرفت فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن ایرانی کرونا کووایران برکت صبح امروز

یکشنبه (9 خرداد ماه ) با حضور مدیران این پروژه و خبرنگاران برگزار شد.

 

کد خبر: 1083558