جمعی از نمایندگان تشکلهای دانشجویی کشور با حضور در دانشگاه علوم پزشکی ایران، از طریق ارتباط تصویری با رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتگو و نظرات خود را بیان کردند.

کد خبر: 1075232