پانزدهمین جشنواره نشان خدمت به قانون کار صبح امروز دوشنبه ششم اردیبهشت ماه با سخنرانی علیرضا محجوب و حسن صادقی در خانه کارگر برگزار شد.

 

کد خبر: 1068281