کرونا نقشه‌ی قرمز کشور را در سیاهی فروبرده و تنها راهکار دولت برای رسیدن به رنگ‌های ملایم‌تر در این نقشه‌ی شوم؛ تعطیلی و دورکاری‌ست. بازار بزرگ تهران این‌ روزها ساکت و آرام به‌نظر می‌رسد. بیشترِ صاحبان و مستاجران این حجره‌ها بودن در کنار خانواده را انتخاب کرده‌اند و برخی همچنان اصرار دارند که کرکره‌ها را نیمه‌پایین کشیده و خود به امید مشتری داخل آن بخزند اما باربران؛ ساکنانِ همیشگیِ این مکان هستند که در نبودِ مسافران‌ هر روزه‌ی بازار، انتظار می‌کشند تا شاید عمده‌خری از راه برسد و چرخ یا کول آنها را برای ساعتی کرایه کند در ازای چند برگه‌ی کهنه‌ی ناچیز.

 

کد خبر: 1065351