سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه بعد از ظهر امروز دوشنبه شانزدهم فروردین ماه در نشست هفتگی خود، به بیان دیدگاه های رسمی کشور در مسائل مربوط به سیاست خارجی پرداخت.

کد خبر: 1058874