نسل کارگر که بعد از انقلاب صنعتی به عنوان اصلی‌ترین نیروی کاری زیر بنای تمام مشاغل خدماتی و تولیدی به شمار می‌آید، امروز با کنار گذاشتن مفهوم سنتی و خاستگاه پیشینی خود، اتفاقات مهمی را در حوزه صنعت و تولید منجر شده و از این رو تبیین قوانین کار برای شاغلان این گروه امری ضروری است. با این وجود طبقه‌ی کارگر در ایران و در جهان هنوز در دفاع از حقوق خود با مصایبی رودرروست. از این رو فعالان کارگری به صورت خستگی‌ناپذیری حمایت از حقوق این گروه را دنبال کرده و خواهان شناسایی آن به قانون‌نویسان و قانون‌گذاران هستند.

 

کد خبر: 1055647