شیوع بیماری کرونا، گرانی و تورم، رکود اقتصادی و ... در سالی که گذشت هر کدام بار بزرگی برای هر خانواده ای شد و رجعت از ۱۳۰۰ و ورود به ۱۴۰۰ به عنوان آخرین سال قرن خورشیدی، برای بسیاری از مردم نوید شروعی نو و سرآغازی برای ایام خوش شده، ایامی که امید گذر از سختی ها و مشکلات گذشته را سبب شود و با پشتیبانی تولید و مانع زدایی مسیر جدیدی برای ایران اسلامی باز شود.  این درحالی است که این نوید برای برخی از خانواده ها با بدنیا آمدن فرزندشان در سال ۱۴۰۰ شادی و امید مضاعفی را به وجود آورده است. الین اولین کودک ۱۴۰۰  اراک در ۱۵ دقیقه بامداد در بیمارستان قدس بدنیا آمد. هفت کودک پسر و دختر دیگر نیز سالروز تولدشان اولین روز بهاری در این بیمارستان بود.

 

کد خبر: 1054512