سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه امروز دوشنبه هجدهم اسفند ماه در نشست هفتگی خود، به بیان دیدگاه های رسمی کشور در مسائل مربوط به سیاست خارجی پرداخت.

 

 

 

کد خبر: 1049059