چهارمین کنگره حزب کارگزاران سازندگی با شعار «توسعه ایران؛ اولویت اول» به ریاست محمد عطریانفر عضو شورای مرکزی این حزب بعد از ظهر امروز پنجشنبه ٣٠ بهمن ماه برگزار شد.

 

کد خبر: 1040830