در سی و نهمین جشنواره تیاتر فجر، اجرای "نمایش دموکراسی سفارشی" به کارگردانی میلاد جباری مولانا در گروه تیاترهای دیگرگونه در باغ موزه قصر ساختمان زندانیان سیاسی تا 30 بهمن ادامه دارد. در این تیاتر که در قالب نمایشی کاربردی و تعاملی با تماشاچیان برگزار می گردد، به هرتماشاچی ، یک شماره سلول و یک پرونده داده می شود. در بخشی از این تیاتر، هر تماشاچی مانند یک زندانی واقعی وارد یک سلول می شود.

 

کد خبر: 1037734