درست یک سال از آمدنش گذشت. شیوع گسترده اش در جامعه، ارزش وجودی فرشتگان نجات را بیش از گذشته عیان کرد. سفیدپوشانی که این روزها در مقابل تمام کمبودها و کاستی‌ها مرام به خرج داده اند و با وجود مواجه‌شدن با ناملایمات، عرصه خدمت را به جولانگاه تسویه‌حساب تبدیل نکردند و حالا در روزهایی که خبر ها حاکی از ضمیمه شدن این روزهای سیاه به تاریخ بشر است؛ به بهانه  تقارن یکساله شدن ویروس مرگ و روز گرامیداشت سپید پوشان بی ادعا، ایلنا از حال و هوای پرستاران بخش های مختلف بیمارستان های استان قزوین در قاب تصویر گزارش می دهد.

کد خبر: 1012907