از آغاز جولان کرونا در ایران، حدود یک سال می گذرد و ما روزهای سختی را پشت سر گذاشته ایم و اما امروز در جایگاهی ایستاده ایم که دستاورد تمام رفتارهای غلط اجتماعی ما در برابر این ویروس کشنده، سنگ قبرهایی گسترده در آرامستان ها، خانواده هایی داغدار، خستگی و ناامیدی کادر درمان و محدودیت هایی خانمان برانداز برای خود ماست. از جمله این رفتارهای اشتباه، سفر به حومه شهرها و لذت بردن از طبیعت این مناطق است. از میان افرادی که به این سفرهای کوتاه می روند تکلیف افرادی که هنوز کرونا را جدی نگرفته و به مرگبار بودن آن اعتقادی ندارند مشخص است اما  هستند برخی از مردم نیز که این نوع تفریحات را برای حفظ روحیه خود در دوران کرونا لازم می دانند و معتقدند که این گشت و گذارها به دلیل عدم تناقض با دستورالعمل های بهداشتی مشکل آفرین نیست اما در نهایت، این نوع رفتارها با هر نیت و اعتقادی که باشد به ضرر آحاد مردم تمام می شود و برای جامعه خطرآفرین است.این گزارش در پایان هفته اول محدودیت های کرونایی تهران در روزهای اوج کرونا تهیه شده است.

 

کد خبر: 1002126