اولین دوره رقابتهای چوگان جام مالکین قهرمان خود را شناخت. در مسابقه نهایی که بین تیمهای چوگان کانون چوگان البرز و قصر فیروزه در مجموعه چوگان شهدا برگزار شد، تیم قدرتمند کانون چوگان البرز بانتیجه ۱۰ بر ۲ بر تیم قصر فیروزه پیروز شد و جام قهرمانی را تصاحب کرد.

کد خبر: 1088791