جلیقه زردهای فرانسه بار دیگر خیابان‌های پاریس را به تصرف خود درآوردند. مردم معترض و خشمگین از سیاست‌های امانوئل ماکرون (رئیس‌جمهور فرانسه) برای یازدهمین هفته متوالی در خیابان‌های پاریس، شعار "ماکرون برو" را فریاد زدند.

کد خبر: 720366