در پی اعلام خوان گوئیدو، رهبر مخالفان دولت حاکم ونزوئلا ، مبنی بر این که رئیس جمهور موقت این کشور است؛ بحران سیاسی در ونزوئلا شدت گرفت و آشوب و شورش شهر‌های ونزوئلا را در بر گرفته است.

 

 

 

کد خبر: 719478