این استخر۶۰ متر عمق دارد و ۱۴ میلیون لیتر آب شیرین را در خود نگهداری می‌کند. و در کشور امارات احداث شده است.

کد خبر: 1104266