در پانزدهمین هفته از افتتاح پروژه های شهرداری کرج با عنوان "شنبه های نو، اتفاق نو"، آیین رونمایی از پروژه های مرتبط با سیستم های حمل و نقل هوشمند ITS  باحضور شهردار ، اعضای شورای شهر و فرماندهی نیروی انتظامی در شهرداری کرج برگزار شد.

 

کد خبر: 977077