سد شفارود با هدف تأمین آب مورد نیاز کشاورزی منطقه و جلوگیری از عوارض خشکسالی ها به میزان ۴۵.۵ میلیون متر مکعب، تأمین آب مورد نیاز زیست محیطی به میزان ۳۳.۸ میلیون مترمکعب، تأمین آب شرب به میزان ۲۳ میلیون متر مکعب در سال، تأمین آب مورد نیاز صنایع به میزان ۱۰ میلیون متر مکعب و کنترل سیلاب های فصلی و تولید انرژی برقابی به میزان سالانه ۲۵.۳ گیگاوات ساعت در حال احداث می باشد.

کد خبر: 946473