معضل بی آبی در منطقه غیزانیه (اهواز) کماکان پابرجاست و ساکنین منطقه مشکلات و هزینه های بسیاری را برای تهیه آب متحمل می شوند.

 

کد خبر: 930459