هرسال با آمدن ماه مولود شهر و روستاهای استان کردستان غرق در شادی می شود.  در مساجد و تکایا  جشن های مولودی برگزار می شود. در این راستا روستاهای استان نقشه بسزایی دارند و یکی از این روستاها، روستای سرهویه از توابع سنندج که 70 کیلو متر مسافت این روستا با سنندج است که جمعیت روستا هزار و سیصد نفر است .

 

کد خبر: 833472